ÇALIŞMA ALANLARI:

Adalet Programı mezunları;

  • Adalet Bakanlığı,
  • İcra Daireleri,
  • Mahkemeler,
  • Avukatlık ve Hukuk Büroları,
  • Noterlikler,
  • Ceza ve Tutukevleri,
  • Arabuluculuk Büroları
  • STK’larda kariyer oluşturma imkânına sahiptir.