İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, çağdaş eğitim ve gelişimsel bilgi düzeyi ile ailelere ve çocuklara önder olabilecek, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, kendi kültürünü koruyan ve evrensel değerlere sahip, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, yaratıcı, etkili iletişim kurabilen, eğitimde süreklilik anlayışını benimseyen meslek elemanları yetiştirmek amacıyla çalışmaktadır.

İKMYO; öğrencilere, alanında uzman öğretim elemanları rehberliğinde, ilgili derslere yönelik teorik eğitimin yapılabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmaları için çocuk gelişimi atölyesi sunmaktadır.

Ayrıca öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile öğretim elemanları önderliğinde iş birliğine yönlendirilmektedir.