Çağrı ULU: 

Avrupa Birliği Üyeliğinin Polonya ve Macaristan Ekonomileri Üzerindeki Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ULU ÇAĞRI, Yürütücü: ÖZPINAR ÖMER, , 20/03/2013 - 18/09/2014 (ULUSAL)

Kriz Kritik Konferansları: Avrupa’nın Kriz ve Kritiği, Avrupa Krizinin Kritiği, Sakarya Üniversitesi, Sertifika, Konuşmacı, “Kriz Modelleri Çerçevesinde Avrupa Krizinin Euro Bölgesine Etkileri” 25.04.2012 -26.04.2012 (Uluslararası)

 

Fatmanur AVAR: 

22. Uluslararası Pazarlama Kongresi (“Sustainable Brand Personality Traits for Business to Business Markets”) Sunum ve Bildiri Kitabında Yayın, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fatmanur Avar: “Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development” Uluslararası Kitap Bölümü  (“Sustainable Brand Personality Traits for Business to Business Markets”)

 

Özge Elmas GÜNAYDIN:

GÜNAYDIN, Ö.E.  ve ATLAY IŞIK, D. (2017). Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Karşılaşılan Hizmet Hatalarının Belirlenmesi: Nitel Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 214-250. 

ATLAY IŞIK, D. ve GÜNAYDIN, Ö.E. (2017). Müşteri Odaklılık ve Görev Performansının Hizmet Telafi Performansı Üzerindeki Etkisi: Dış Ticaret Hizmetleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, 22. Uluslararası Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, 1226-1232.