Emel KUŞKU ÖZDEMİR

Halkla İlişkiler ve Tanıtım PR.

  1. Projeler

AB Erasmus+ Projesi: Genç Topluluk Medyası Yapıcıları İçin Sosyal Girişimcilik (Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers), Avrupa Birliği, 01/09/2016- 28/02/2019 (ULUSLARARASI) 

AB Erasmus+ Projesi: Dijital Toplumda İşsiz ve Düşük Nitelikli Yetişkin Çalışanların Kapasitesini Arttırmak için Sosyal Medya (Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workersfor Digital Society), Avrupa Birliği, , 01/09/2018 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI) 

  1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale

KUŞKU ÖZDEMİR EMEL,GÜZELOĞLU EBRU BELKIS,TOPSÜMER FÜSUN (2018).  Tüketici Etnosentrizmi, Marka Kişiliği Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Markalarına Yönelik Bir Uygulama.  Global Media Journal, 8(16), 354-372. (Yayın No: 4329599)  

KUŞKU ÖZDEMİR EMEL,TOPSÜMER FÜSUN,GÖZTAŞ AYLİN (2017).  Yeşil Aklama Kampanyaları ve Medya Gündemine Yansımaları: Volkswagen Emisyon Krizinin Amerikan Basınında Sunumu.  Journal of International Scientific Researches, 2(Güz 2017), 293-293., Doi: 10.21733/ibad.2141 (Yayın No: 4329593)     

KUŞKU ÖZDEMİR EMEL,GÜZELOĞLU EBRU BELKIS (2015).  Akıllı Telefonlar Ve Marka Değeri Algıları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 730-742. (Yayın No: 4329582)

  1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale

KUŞKU ÖZDEMİR EMEL,TOPSÜMER FÜSUN (2017).  Güvenilir Gıda Konusunda Tüketici Farkındalığının Geliştirilmesinde İletişim Stratejilerinin Rolü.  Ege Üniversitesi Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi(1), 57-84. (Kontrol No: 4329574)

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

GÖZTAŞ AYLİN,GÜZELOĞLU EBRU BELKIS,ELGÜN ASLI,KUŞKU ÖZDEMİR EMEL (2018).  SEYMM – Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers.  5th International Conference in Communication and Media Studies (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4568408)                                        

GÖZTAŞ AYLİN,ELGÜN ASLI,GÜZELOĞLU EBRU BELKIS,KUŞKU ÖZDEMİR EMEL (2018).   Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers.  5th International Conference in Communication and Media Studies (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4754275)                                   

KUŞKU ÖZDEMİR EMEL (2017).  An Analysis of the Reflection of the Social Media Agenda on the Traditional Media Agenda.   ”. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4329770)                                         

KUŞKU ÖZDEMİR EMEL,TOPSÜMER FÜSUN,GÖZTAŞ AYLİN (2017).  Greenwashing Campaigns and The Reflections on Media Agenda: Presentation of Volkswagen Emission Crisis on American Press.  2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4329768)

GÜZELOĞLU CEM,GÜZELOĞLU EBRU BELKIS,ÜSTÜNDAĞLI ERTEN ELİF,KUŞKU ÖZDEMİR EMEL (2016).   Scientist From Academician’s Point of View: Perceptions, Images and Media.  14th International Public Communication of Science and Technology Conferance (PCST), 107-107. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4329744)

  1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Policies and Sensitivity for the Internationalisation of Higher Education in Developing Nations, Bölüm adı:(The Role of International Student Mobility and Language Policies in the Process of 

Internationalization of Higher Education: The Case of Turkey) (2018)., GÖZTAŞ AYLİN,KUŞKU ÖZDEMİR EMEL,TOPSÜMER FÜSUN,  IGI GLOBAL, Editör:Fatoş Silman, Fahriye Atinay Aksal, Zehra Altinay Gazi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 229, ISBN:9781522552314, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4329636)    

İletişimde Serbest Yazılar, Bölüm adı:(Kurumsal İtibar Yaratma Sürecinde Yeşil Olgusu- Sosyal Sorumluluk mu? Yeşil Aklama mı? Volkswagen “Think Blue” Kampanyası) (2016)., KUŞKU ÖZDEMİR EMEL,TOPSÜMER FÜSUN,  LİTERATÜRK, Editör:Aylin GÖZTAŞ, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4329617)

Kalbin Yolu Bir: Sosyal Yaşamdan Kurumsal Yaşama İletişim Kodları Ve Duygular, Bölüm adı:(Sanal Ortamda Duygular: Bireyler, Sanal Topluluklar, Takımlar) (2015)., EREL GAYE,GÜZELOĞLU EBRU BELKIS,KUŞKU ÖZDEMİR EMEL,  LİTERATÜRK, Editör:Gaye Özdemir Erel,  Ebru B. Güzeloğlu, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4329609)

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

KUŞKU ÖZDEMİR EMEL,TOPSÜMER FÜSUN (2016).  Güvenilir Gıda Konusunda Tüketici Farkındalığının Geliştirilmesinde İletişim Stratejilerin Rolü: Yaş Sebze ve Meyve Ürünleri Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma.  Tüm Ürün, Kap Ve Ambalaj Standartları Sempozyumu (TURKAS) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4329757)

 

Başlar Gizem,İnan Pelin,KUŞKU ÖZDEMİR EMEL,Özdemir Gözde (2013).  Yeni Tüketim Mekanları Olan Alışveriş Merkezlerinin Tercihinde Bir Pazarlama İletişimi Faaliyeti Olarak Halkla İlişkiler Etkinliklerinin Rolü.   II. Uluslararas İletişim Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4329657)

Oya ALTAR YAVUZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım PR.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

ALTAR YAVUZ, Oya (2019). “Büyük Veride Yeni Yaklaşımlar”. II. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi/Sanat ve Tasarım Kongresi Bildiri Özet Kitabı ve Sergilenen Eserler. Ankara 

Merve YILMAZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım PR.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale

CİNMAN, ŞİMŞEK, Melda ve YILMAZ, Merve (2018). Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Dijital İçerik Pazarlamasında Kullanılması: Türkiye Giyim Sektörü İncelemesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 11(59). S. 1262-1271.