İzmir Kavram MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı kamu ve özel sektör kuruluşlarına; nitelikli, yenilikleri takip edebilecek çağdaş düşünce sistemine sahip, iç ve dış çevresiyle ilişkisi güçlü, ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlar odağında hazırlanan güncel ders müfredatı ve genç akademik kadrosu ile programdan mezun olacak öğrencilerin, sektöre kazandırılması hedeflenmektedir.