ÇALIŞMA ALANLARI:

İnşaat Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler;

  • Kamu kuruluşlarında tekniker olarak çalışabilmektedirler
  • Özel sektörde ise denetleyicilik, üretim ve yöneticilik gibi görevler alabilmektedirler.