ÇALIŞMA ALANLARI:

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı mezunları;

  • İş analizi ve süreç yönetimi
  • İnsan kaynakları planlanması
  • Performans ve ücret yönetimi
  • İşe alım ve mülakat teknikleri
  • Kariyer yönetimi
  • Özlük işleri
  • Eğitim ve geliştirme
  • Yetenek yönetimi ile ilgili görevlerde kamu ya da özel kuruluşlarda kariyer yapabilirler.