İKMYO İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzer diğer kurumların ihtiyaç duydukları meslek elemanlarını söz konusu kuruluşların insan kaynakları faaliyetlerine yardımcı olmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, özel sektör insan kaynakları departmanı alanına giren her birimde öğrencilere yetkinlik kazandırmakta, iletişim, halkla ilişkiler, yönetici asistanlığı gibi diğer alanlarda da mezunlara istihdam olanakları sağlamaktadır. İnsan kaynakları alanında bireysel ve grup bazlı yönetme becerisiyle çalışma psikolojisi ve sosyolojisine yönelik eğitimlerle öğrencilere gelecekte kendilerini geliştirme imkânı tanıyarak danışmanlık firmalarında çalışma ve girişimci olabilme imkânı da sağlamaktadır.