Umut Devrim GENÇ

GENÇ UMUT DEVRİM, AKYÜZ LEVİ ESTER ETİ (2016).  Turizm Karaburun için tehdit mi şans mı?.   Mimarlık(392), 71-76. (Yayın No: 4384252)

AKYÜZ LEVİ ESTER ETİ, GENÇ UMUT DEVRİM (2016).  İzmir de Tarihi Banka Yapıları.  YAPI Dergisi(410), 54-61. (Yayın No: 2835648)

ÇINAR ALİ KEMAL, DÜNDAR BİLGEN, GENÇ UMUT DEVRİM, Canan Çakmak, ERKARSLAN ÖZLEM (2015).  İzmir Foça Kozbeyli Mahallesi Kırsal Mimarlık Envanteri.  Tüba-Ked(10), 107-149. (Yayın No: 1506769)

BAŞOĞLAN AVŞAR ÖNCÜ, GENÇ UMUT DEVRİM, KÖŞKLÜK KAYA NEZİHAT (2018).   Analysis of Academic Studies on Folk Architecture and Vernacular Heritage in Turkey.  International Art Crat Space Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4752369)

BAŞOĞLAN AVŞAR ÖNCÜ, GENÇ UMUT DEVRİM (2017).  Vernacular houses of Stratonikeia: Architectural typology, materials and techniques.  International Conference on Vernacular Earthen Architecture, Conservation and Sustainability, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4384213)

Conservation of Cultural Heritage In Turkey, Bölüm adı:(A Multi-Layered Cultural Site in Muğla: Eskihisar Village) (2016)., BAŞOĞLAN AVŞAR ÖNCÜ,GENÇ UMUT DEVRİM,  ICOMOS, Basım sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4384233)

AKYÜZ LEVİ ESTER ETİ, GENÇ UMUT DEVRİM (2018).  19. Yüzyıldan Günümüze İzmir’in Morfolojisindeki Değişimde Tarihi Dokuların Yeri.  II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4474677)

 

Pelin AYKUTLAR

AYKUTLAR PELİN, KUTUCU SEÇKİN Yarışma Sonrası Süreçler Yılları Arasında Yerel Yönetimler Tarafından Açılan  Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışmalarının Uygulanma Performansları.   Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu, 2014, 22-35. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1077392)

AYKUTLAR PELİN (2019).  Türkiye’de Açılmış Kent Mobilyası Tasarım Yarışmaları ve Değerlendirilme Süreçlerinin Analizi.  8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4753241)

AYKUTLAR PELİN,KUTUCU SEÇKİN (2018).  Kamusal Bina Tasarımında İç Mekanların Kamusallık Düzeyinin Ölçülmesinde Bir Yöntem: Mekan Dizim Analizi.  2.Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, 33-34. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4753104)

Çalıştay: International Forum on Urbanism (IFoU) Winter School 2013, Hong Kong’xxda 160.000 insan için sürdürülebilirlik bağlamında konut alanı tasarlamak üzerine yapılan çalıştayı kapsar., Chinese University of Hong Kong, Çalıştay, 19.01.2013 -02.02.2013 (Uluslarası)

 

Çağla ERCANLI

Ercanlı, Ç. (2013). Mimarlık İçin Melez Bir Yeniden Sunum Tekniği: 'Stop-Motion Animasyon'. Arredamento.  (11), 65-68. ISSN: 1300-3801.

Savaşır, G. ve Ercanlı, Ç. (2013). Re-framing City From Within Sea: A Photographic Journey For the Izmir Coast Line.  Contemphoto’13 International Conference on Contemporary Photography (Visualization and Urban History in Contemporary Photography), 13-15 Haziran 2013. İstanbul: DAKAM. 200-207. ISBN: 978605512007. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:245538).

Ercanlı, Ç. (2014). Kamusal Alanların Dönüşümünün Kent Kimliğine Etkisi- İzmir Örneği (Effects of Urban Space Transformation on Urban Identity-The sample of İzmir). Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu, 6-7-8 Kasım 2014, Bildiriler Kitabı Cilt II, İstanbul. 809-826. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1247841). ISBN: 908-605-01-0761-6.

Ercanlı, Ç. (2015). Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Mimarlık, İdeoloji ve Fotoğraf İlişkisi: Arkitekt Kapakları, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ercanlı, Ç. (2016). Küresel ve Yerel Olma İkileminde Bir Kent Olarak İzmir: Kent Mekânının Yeniden Üretiminin Toplumsal Yansımaları Üzerine Bir İnceleme. II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 11-12-13 Mayıs 2016, İstanbul Teknik Üniversitesi, 416-435. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4512834). ISBN: 978-605-83819-4-0.

Ercanlı, Ç.; Savaşır, G.; Tokuç, A. ve Altınörs Ç. A. (2018). Adaptation   Strategies  for  Sea   Level  Rise  in   Coastal  Cities  of   Turkey. 7th Global Conference on Global Warming, June 24-28, 2018, İzmir, 134-137. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4330044). ISBN: 978-605-66381-3-8.

Ercanlı, Ç. (2019). Kültürel Ve Yerel Miras Olarak Dini Yapıların Korunmasının Kent Turizmine Katkısı Üzerine Bir Araştırma: İzmir Örneği. VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu,Mersin Üniversitesi.

Ercanlı, Ç. (2019). Mimarlıkta Sınırları Kaldırmak: Göç, Mekân Ve Aidiyet İlişkisini Yeni(Den) Düşünmek. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi: Uluslararası Göç, Kentleşme ve Aidiyet. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.