Mimari Restorasyon programı, kültür varlıklarının korunmasında farklı alanlarda araştırma, çalışma ve uzmanlaşma olanağına sahiptir.

Mimari rölöve – restorasyon projelerinin hazırlanması

Restorasyon uygulamaları

Taşınır kültür varlıklarının konservasyonu

Arkeolojik kazı çalışmaları

Konservasyon Laboratuvarları

Program mezunları mimari tasarım ofislerinde, restorasyon şantiyelerinde, belediyelerde, kamu ve özel sektöre ait çeşitli müzelerde, saray ve arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, Vakıflar Müdürlüklerinde ve vakıfların proje ve uygulamalarını yapan özel firmalarda, konservasyon laboratuvarlarında çalışma olanağına sahiptir.