İKMYO Mimari Restorasyon programı, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve restorasyonu çalışmalarında aktif olarak çalışacak, gerekli bilimsel bilgi ve birikime sahip restorasyon teknikeri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İzmir ve çevresi, farklı dönemlere ait çok çeşitli kültürel değerleri barındırmaktadır. Bu sebeple, öğrenim dönemleri süresince, teorik bilginin yanı sıra, yakın örneklerde uygulama örnekleri ile çalışma olanağı çok yüksektir. İKMYO tarihi çevreye yakın konumu, proje ve uygulama faaliyetlerindeki kurumlarla etkileşimi ve konusunda uzman öğretim elemanları ile gerek kamu gerekse özel sektörde ihtiyaç duyulan Restorasyon Teknikeri istihdamına nitelikli elemanlarla katkı sağlamayı hedeflemektedir.