Alanında uzman akademisyenlere sahip bir program olması

Öğrencilerine sektörde staj imkanını sağlaması.

Okulun öğrenci odaklı olarak farklı sektörlerle yaptığı anlaşmaların mevcut olması.

Sağlık sektöründe iş bulma olanağının geniş olması(sigorta şirketleri, rehabilitasyon merkezleri, Sağlık Bakanlığı, SGK, özel hastaneler ve kamu hastaneleri, ilaç firmaları, hastane yazılım sektörü vb.)

Alan derslerinin yanında sunulan yetkinlik tamamlayıcı dersler

Aynı zamanda yönetimle ilgisi bulunan alanlarda iş bulma fırsatı