Bulunduğumuz şehrin büyük şehir olması, okulumuzun merkezi bir yerde olması, sağlık alanında her geçen gün gelişen, gerek özel hastane gerek kurulan şehir hastanesi ve üniversite hastanelerinin bulunması, yeni düzenlemelere göre kalifiye sağlık personeli alımında sertifikalı değil ön lisans diploması aranma şartı,  öğrencilerin ‘İKMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik’ programını tercih etmeleri için gerekli sebeplerdir.