PROGRAMIN AMACI

İletişim araçlarının gelişmesi, sanayi ve ticaret işletmelerinin dış pazarlara açılması, turizm sektöründe sağlık ve kongre turizminin son yıllarda gelişmesi nedeniyle artan İngilizce bilen eleman ihtiyacını karşılamaktır. Öğrenim süresi hazırlık sınıfı ile birlikte 3 yıldır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Mezunlar, basın ve yayın kuruluşlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığındaki birimlerde, tercüme bürolarında, turizm şirketlerinde, ithalat-ihracat yapan kurumlarda çalışabilirler.

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dil Bilimi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Çeviribilim