DUYURULAR

Üç Ders Sınavları Başvurusu Hk.

25 Oca 2018

Üç ders sınav başvuruları başlamıştır. Başvurular 30 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Birimi’ne şahsen yapılacaktır.
Sınav tarihi : 02.02.2018
Üç Ders Sınavı ile ilgili başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

“İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu’nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı ile Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi’ne göre ;

Üç Ders Sınavı MADDE 13-

(1) Normal öğrenim süresini doldurmuş olup, mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalan öğrenciler, derslerin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak üç ders sınavlarına girebilir.
(2) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları derslerden de üç ders sınav hakkını kullanabilir. Bu sınavlarda başarısız oldukları ve/veya şartlı başardıkları ders sayısını teke indiren öğrenciler üç ders sınavını takip eden tek ders sınavına girebilirler.
(3) Ancak birden fazla dersten F notu alarak başarısız olan öğrencilerin tekrar üç ders sınav haklarını kullanabilmeleri için söz konusu dersin/derslerin açıldığı yarıyılda ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmaları zorunludur.
(4) Öğrencinin üç ders sınavı sonunda şartlı olarak başarılı olduğu ders veya dersler var ise ve AGNO’su yeterli olmadığı için mezuniyet şartını yerine getiremiyorsa şartlı olarak başarılı oldukları bu derslere yeniden kayıt olabilecekleri gibi daha önceden alıp şartlı başarılı oldukları başka derslere de kayıt yaptırmayı da tercih edebilir.
(5) Üç ders sınavlarının mazeret sınavı hakkı yoktur.