Türkiye’de Sigorta Sektörünün Geleceği Semineri

26 May 2014

Bankacılık ve Sigortacılık Programınca düzenlenen “Sigorta Sektörü ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Geleceği” konulu seminer, 26 Mayıs ‘da Kavram MYO Şişli Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. TSEV (Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı) Genel Müdürü Prof. Dr. Suna Özyüksel’in konuşmacı olarak katıldığı seminer öğrencilerimizden büyük ilgi gördü. Özyüksel konuşmasında “sigorta sektörünün dünyada hızla büyüyen sektörlerden biri olduğunu, Türkiye’de de son yıllarda sigortalı olma bilincinin hızla geliştiğini ve bunun sonucu olarak başta bireysel emeklilik sigortası olmak üzere birçok sigorta dalında gözle görülür bir büyüme meydana geldiğini” belirtti.