Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu

13 Ara 2017

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Komisyon Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Dilek Işılay Üçok, 13 Aralık 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen "Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı" sempozyumuna okulumuzu temsilen katıldı.

Sempozyumda genel hatlarıyla kadınların mesleki eğitimdeki yeri, önemi, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.