Mimari Restorasyon Programı Gezisi

19 Mar 2018

Mimari Restorasyon Programının Bahar Yarıyılı Teknik Gezilerinin ilki 19.03.2018 tarihinde Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Başkanı Öğr.Gör. Yeşim Erdal öncülüğünde gerçekleştirildi. Öğr.Gör. Şenay Ekşi'nin de katıldığı teknik gezi kapsamında Üsküdar İlçesi sınırlarında bulunan iki yapının şantiyeleri ziyaret edildi. Şantiyelerden ilki Selimiye Külliyesinin bir yapısı olan Selimiye Hamamı'dır. Tarihi bir hamam yapısının teknik donatı ve mekanlarını tanıma fırsatı bulan restorasyon programı öğrencileri, özgün sıva ve harçları, tarihi bir yapıda uygun olan iskele sistemini, geleneksel kagir duvar örgü sistemini, hamama özgü mekanları (sıcaklık, soğukluk, ılıklık, cehennemlik, külhan vb.) tanıma fırsatı bulmuşlardır. Ayrıca temel seviyesinde ahşap hatıl kullanılması ve hamam yapılarında sık karşılaşılmayan kubbede kalemişi uygulaması gibi istisnai uygulamaları görmüşlerdir.

İkinci şantiye ise, Atik Valide Külliyesinin arka tarafından bulunan Afganiler Tekkesi'dir. Tekke yapısı bir rekonstrüksiyon (yeniden yapım) örneği olmakla birlikte özgün yapım tekniği doğrultusunda ahşap karkas olarak inşa edilmiştir. Bu yapıda da öğrenciler dikme, boyunduruk, payanda, yastık kirişi gibi ahşap taşıyıcı elemanları yerinde inceleyerek, ahşap bir yapının anatomisini tanımışlardır. Ayrıca yapının özgün işlevi doğrultusunda, mesnevi dervişlerinin dini ritüellerine uygun olarak biçimlenen mekansal organizasyonu (tek kubbeli tören mekanı, kadınlar mahfili vb.) deneyimlemişlerdir. Rekonstrüksiyon yapılarda Mimari Restorasyon programının öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin sağlanması amacıyla bu tür şantiye gezileri dönem içinde devam edecektir.