ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

İKMYO Engelli Öğrenci Birimi olarak, her dönem başında öğrencinin aldığı dersler ilgili yetkili ile birlikte değerlendirilir ve Engelli Öğrenci Birimine bildirilir. Öğrencinin, ders aldığı öğretim üyeleri ile görüşerek dersin içeriği ve sınav formatı konusunda bilgi alması sağlanır. Ders içerikleri ile ilgili bilgi sahibi olan yetkili ile birlikte dönemlik gereksinim analizini gerçekleştirir. Öğrencinin talep etmesi durumunda, yetkili,  öğretim üyeleri ile görüşerek öğrencinin durumu ve gerekli ders ve sınav düzenlemeleri konusunda Engelli Öğrenci Birimini bilgilendirir, birimimiz ilgili öğretim görevlisini bilgilendirerek gerekli akademik ve sosyal destek sağlanır.

Bu bilgiler doğrultusunda Engelli Öğrenci Birimi ilk değerlendirmeleri yapar ve destek Sorumlusu öğrenci ile birlikte destek programı hazırlanır.

Fiziksel çevre koşullarına ilişkin düzenleme talep eden öğrencinin, destek sorumlusuna bilgi vermesi yeterlidir. Destek sorumlusu, ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışarak ilgili düzenlemenin mümkün olan kısa sürede yapılmasını sağlamaya çalışır.

Destek talep eden öğrencinin, Engelli Öğrenci Birimi başvurması ve ilgili belgeleri değerlendirilmek üzere sunması gerekir. Engelli Öğrenci Bilgi Formu için tıklayın.

Daha önce öğrenim gördüğünüz kurumda, size yönelik yapılan akademik düzenlemeler olduysa, bununla ilgili kurum tarafından hazırlanmış bir yazı sunulması gereklidir.

Ders kayıtlarında destek 

Ders kayıtlarında, Öğrenci İşleri Birimi ve danışman öğretim görevlisi ile işbirliği içinde ders kayıtlarında destek sağlanmaktadır.

Öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi 

  • Gerekli ders ve sınav düzenlemeleri konusunda Engelli Öğrenci Birimi Eğitim Koordinatörlüğünü bilgilendirir, Eğitim Koordinatörlüğü ilgili öğretim görevlisini bilgilendirerek gerekli akademik ve sosyal destek sağlanır.
  • Ders takibi ve sınav uygulamalarına yönelik destekleyici düzenlemelere destek olunur.
  • Fiziksel düzenlemelere ilişkin taleplerin ilgili birimlerle işbirliği içinde karşılanmasının sağlanır.

Sınav Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler:

  • Gerekli olduğunda ek süre verilmesi 
  • Öğrencinin durumuna göre, sınavın ayrı yerde verilmesi 
  • Sınavda öğrencinin gereksinimine göre gözetmen, okuyucu ya da yazıcı tahsisi 
  • Alternatif değerlendirme yöntemleri 
  • Fiziksel Düzenlemeler

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi için tıklayınız.