Sektör-üniversite iş birlikleri ve diğer birçok firma, kurum, STK ve üniversitelerin katılımıyla her yıl Kariyer Etkinlikleri aktif olarak düzenlenmektedir. Bu kapsamda İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak 11 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen “Kariyer Dönemi”nde, 43’ü firma, 10’u  STK, 7’si üniversite, 7’si Kamu Kuruluşu ve 16 ‘sı bireysel katılımla gerçekleşen toplam 83 etkinlik düzenlenmiştir.