Kariyer Yönlendirme ve Staj Koordinatörlüğü olarak benimsenen temel amacımız, değişime uyum sağlayan, hızlı, sektörel yetkinliklere sahip, kendini tanıyan ve farkındalığı yüksek öğrencilerimizi, geleceğin iş gücü olarak yetiştirebilmektir.

  • Öğrencilerimizin, yapacakları kariyer seçimlerinde onlara yardımcı olmak yatay geçiş, ÇAP gibi akademik yetkinliklerini geliştirebilecekleri alanlarda onları desteklemek ve gereken özveriyi göstermek hem Kariyer Yönlendirme ve Staj Koordinatörlüğü’nün hem de öğretim elemanlarımızın bir diğer hedefidir.
  •  Öğrencilerimizin kendi kariyerini yönetmesi koordinatörlük ve programlarından talep ettikleri yetkinlik geliştirici eğitimleri seçebilmesi yıl içerisinde tercih ettikleri kariyer süreçlerinin kontrolü ve bu kontrollerin öğrencilerin üniversitemize giriş ve mezuniyet süreçleri boyunca takibi ise Kariyer Yönlendirme ve Staj Koordinatörlüğü olarak diğer bir hedefimizdir.
  • Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyer gelişimlerine katkı sağlamak için mezun bilgi sistemine kendilerini kayıtlıyor ve Meslek Yüksekokulumuza gelen istihdam taleplerini paylaşıyoruz.
  • Ayrıca işbirliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlarda öğrencilerimize kısmi zamanlı çalışma ve staj konusunda da geniş olanaklar sağlıyoruz.