YATAY GEÇİŞ

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Programlarının Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Takvimi Meslek Yüksekokulumuz internet sayfasında ilan edilir.

Öğrencilerin kurumlararası yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir:

  • Başvuru sırasında başka bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı olması.
  • Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç ön lisans programları için en az bir yarıyılı tamamlamış olması
  • Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması.
  • Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,29 veya 100 üzerinden 60 olması,
  • Merkezi yerleştirme puanıyla geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması. (Ek madde-1)

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Programlarının kurumiçi yatay geçiş kontenjanları ve başvuru takvimi Meslek Yüksekokulumuz internet sayfasında ilan edilir.

Öğrencilerin kurum içi yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir:

  • Başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması.
  • Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması.
  • Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması.
  • Meslek Yüksekokulu bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer Yüksekokul diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması.