İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimizin firma, kurum ve STK’ların farklı donanıma sahip yeni yeteneklerle buluşmasını önemsiyor, öğrencilerimizin gelişime açık ve onların vizyonunu genişleterek kariyer yollarına katkı sağlayacak firmalarla işbirliği yaparak salt akademik değil sektörel çıktılarla bütünleşmeye de önem veriyoruz. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile üniversite, STK, özel sektör ve çeşitli kurumlar arasında toplam 27 protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda, alanında öncü 40 farklı firma ve kurumdan, toplam 455 stajyer öğrenci bununla birlikte birçok firmadan da mezun öğrencilerimize yönelik istihdam talebi oluşmuştur.

Staj Yönergesi için tıklayınız.