İLK VE ACİL YARDIM

İlk ve Acil Yardım programının amacı, karşılaşılabilecek kaza, doğal afet, yaralanma gibi acil durumlarda kişilere yaşamsal destek verebilen,  hastanın güvenli bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna taşınmasını sağlayan nitelikli personel yetiştirmektir.

Programda eğitim gören öğrencilerin gerekli müdahale esnasında iyi iletişim kurabilmesi, soğukkanlı, sorumluluk sahibi olmaları da amaçlanmaktadır.

• Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir.

• İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı vardır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

İlk ve Acil Yardım Programı mezunları; 

 • Sağlık alanında kamu ve özel kuruluşlarda
 • Ambulanslarda
 • Hastanelerin acil servislerinde iş bulabilmektedirler.

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER:

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

ÇİFT ANADAL YAPILABİLECEK BÖLÜMLER:

 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Anestezi
 • Diyaliz
 • Fizyoterapi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri