ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staj yapılacak kurumdan Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkılarının belirtildiği kurumun antetli kağıdına yazılan, imzalı ve mühürlü davet mektubu koordinatörlüğümüze teslim edilmelidir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.

Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda öğrenciyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Erasmus Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir. Başvuru ve seçim tarihleri için Meslek Yüksekokulumuz web sayfasındaki duyurular kontrol edilmelidir.