Adalet Programının amacı;

Adalet Bakanlığı olmak üzere, hukuk sisteminin içerisindeki yargı mercilerinde ve özel hukuk bürolarında görev alacak yardımcı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla vasıflı elemanlar yetiştirmektir.

Adalet Programında öğrenciler, hukukun gerekliliklerini yerine getirebilecek değerlere, adalet alanında çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olacakları bir eğitim programına tabi tutulur.

  • Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir.
  • İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı vardır.

Çalışma Alanları:

Adalet Programı mezunları;

  • Adalet Bakanlığı,
  • Avukatlık ve hukuk büroları,
  • STK’larda kariyer oluşturma imkânına sahiptir.

DGS ile Geçilebilen Bölümler:

  • Hukuk