PROGRAMIN AMACI

Taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işine girişilmeksizin yıpranmanın durdurulması ve harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan teknikerler yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim yapılmasıdır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Restorasyon teknikerleri, serbest piyasadaki restorasyon uygulamalarında çalışabilecekleri gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Müzeler, Milli Saraylar, Milli Parklar, Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler vb. kamu kuruluşlarında görev alabilirler.

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER

Çini

El Sanatları

Eski Çini Onarımları

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Mimarlık - Şehir ve Bölge Planlama

Tezhip

Tezhip (Süsleme)