Temel Değerler

 

· Yenilikçilik

Gelişen teknolojileri yakından takip ederek, eğitim programları vasıtasıyla öğrencilerimize yansıtmak

· Öğrenme merkezli olmak

Öğrencilerimizde öğrenme ihtiyacı ortaya çıkarmak suretiyle öğrenme konusunda istekli olmalarını sağlamak

· Katılımcılık

İşverenler başta olmak üzere, toplumun ve bölgenin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak eğitim vermek

· Sürekli gelişme

Eğitim programları ve yönetimde daha ileriye gitmek için çaba ve arayış içinde olmak

· Kalite

Eğitim ve Kurumsal yönetim iş süreçlerini, kalite standartlarına uygun bir şekilde yürütmek suretiyle güvence altına almak

· Toplumsal sorumluluk

Öğrencilerimize, mezun olduklarında toplumun ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alacak şekilde mesleklerini icra etmelerini sağlayacak şekilde eğitim, uygulama ve sosyal sorumluluk fırsatı sunmak

· Duyarlılık

Öğrencilerimize mesleklerin icrasında, doğa, tarih ve kültürel değerler ile dezavantajlı grupları anlama ve gerekli hassasiyeti gösterecek şekilde eğitim ortamı sunmak.