PROGRAMIN AMACI

Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmektir. Programın amacı bu sektörlere insan gücü yetiştirmek olduğu kadar, bu sektörlerle ilişkili olan işletmelere de eleman yetiştirmektir.

ÇALIŞMA ALANLARI

İktisat, muhasebe, finans ve hukuk bilgisine sahip bölüm mezunları; bankalar ve sigorta şirketlerinin yanısıra sermaye piyasası aracı kurumları, uluslararası denetim şirketleri, kamu finans kurumları, leasing şirketleri, reasürans şirketleri ve işletmelerin finans bölümlerinde çalışabilmektedirler.

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER

Aktüerya

Aktüerya Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finansman

Bankacılık ve Sigortacılık

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

Finansal Ekonometri

İktisat - İşletme

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetim

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Ticaret

Lojistik ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik