1.  TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler. 

Öğretim programlarını kazanan adaylar, Yüksekokul tarafından belirlenen ve ilan edilen süreler içinde internet üzerinden önkayıt yaptırdıktan sonra kayıt için istenen belgeler ile kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Her yeni eğitim-öğretim yılının başında, SKS Biriminin organize ettiği oryantasyon eğitimleri, öğrencilere okulu ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenmektedir. Verilen oryantasyon eğitimi, öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırdığı gibi, okulun hizmetlerinden yüksek düzeyde yarar sağlanmasını ve problemle karşılaşılmasını önlemektedir.

ÖSYM Sonuçlarına Göre Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İçin Gerekli Evrakları

 • Lise Diploması Aslı veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesi Aslı (Başarı belgesi diploma yerine geçmez) (Mezun  olamayan ve sorumluk sınavına girecek adaylarımız; sınav tarihlerinin de belirtildiği sorumluluk sınavına gireceklerine dair belge ile kayıt olabilirler) 
 • ÖSYS Belgesi (Adayın yerleştiğine dair internet çıktısı) 
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (belgenin üzerine mutlaka öğrencinin ve ailenin telefon numaraları yazılmalıdır.) 
 • Erkek öğrenciler için Askerlik şubesinden alacakları Askerlik durumu gösterir belge.(1995 ve öncesi doğumlu öğrenciler alacak.) 
 • 4 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.) 
 • Sağlık Raporu (Sadece Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programına kayıt olacaklar getireceklerdir.) 
 • Ödemenin yapıldığına dair ödeme makbuzu (Tam Burslu yerleşen öğrenciler okul ücreti ödemeyecektir. Tam burslu öğrenciler sadece Mali işler biriminden kayıtlarını aktif ettirdikten sonra Öğrenci İşleri Birimine evraklarını teslim edip kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.)

Daha önce bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmuş adayların; ders muafiyet başvurusu için onaylı Transkript ve ders içeriği getirmeleri gerekmektedir.

Kayıtta kendisi bulunmayacak adayların kayıt yaptıracak kişiye noter onaylı vekalet vermesi gerekmektedir.

2.  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN


Her öğretim yılında, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’na yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, kabul koşulları ve başvuru tarihleri kurum web sayfasında ilan edilir.

Başvuru Evrakları

 • Başvuru Formu
 • Lise not dökümü veya lise diploması aslı
 • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi” 
 • Pasaport fotokopisi

Eğitim dili Türkçe olup İngilizce hazırlık öğretimi zorunlu olmayan (isteğe bağlı) bölümlerimize kaydolan öğrencilerimizin T.C. Üniversitelerine  bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinin (TÖMER) Türkçe testlerinden aldıkları belgeler kabul edilmektedir.

Eğitim dili  İngilizce olan programlarımıza kayıt olan öğrencilerimize 1 yıl İngilizce hazırlık öğretimi zorunludur. Eğitim dili İngilizce olan bölüme kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, Dil Yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olanlar 1. Sınıftan eğitimlerine başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimine alınır.

Yapılan Değerlendirme Sonucu Yerleştirilen Ve Kayıt Hakkı Kazanan Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler;

 1. Lise diploması aslı
 2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi” aslı
 3. Pasaportun fotokopisi
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.)

3.   ULUSLARARASI DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Değişim öğrencilerin kabulü, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus vb.) çerçevesinde yapılmaktadır. 

4.  YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’na yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin kayıt ve kabulleri, YÖK tarafından açıklanan kontenjanlara göre yapılmaktadır.