PROGRAMIN AMACI

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Program öğrencileri, ameliyathanelerde var olması gereken temel tüm cihazların nasıl kullanılacağını, beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında neler yapması gerektiğini laboratuvarımızda var olan tüm cihazlarla bizzat yaparak yaşayarak öğrenmektedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI

Mezunlarımız; kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarında var olan ameliyathanelerde tekniker olarak çalışabilmektedirler.

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri