Mali İşler Birimi

Mali İşler Birimi; Yüksekokula ait bütçe tasarılarını plan ve program esaslarına göre hazırlamaktan sorumlu birimdir. Finansman, bütçe ve muhasebeye ilişkin tüm süreçler bu birimde yürütülmektedir. 

Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için para, malzeme vb. kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını, öğrenim ücretlerinin tahsil edilmesini, ayrılan öğrencilerin ilgili iade işlemlerinin yapılmasını, sağlar.

Yüksekokulun ihtiyacı olan mal/hizmet alımına ilişkin gerekli piyasa fiyat araştırmalarının yapılması, tahmini bedellerinin oluşturularak en uygun şekilde satın alma süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

 

Mali İşler Birimi’nin Dokümanları

 

Mali İşler Birimi Personel Bilgileri

Gülşen Şimşek

Unvan: V. Birim Sorumlusu

Dahili: 7021

E-Posta: gulsen.simsek@kavram.edu.tr

 

Mert BAYSERKE

Unvan: Satınalma Memuru

Dahili: 7040

E-Posta: mert.bayserke@kavram.edu.tr

 

Özge İSKEÇE

Unvan: Memur

Dahili: 7031

E-Posta: ozge.iskece@kavram.edu.tr

 

Şerife Şenay EYİLER

Unvan: Memur

Dahili: 7030

E-Posta: senay.eyiler@kavram.edu.tr