YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

 

MüdürProf. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN 
Müdür YardımcısıÖğr. Gör. Berker KOCATÜRK
ÜyeProf. Dr. İlyas SÖZEN
ÜyeDr. Öğr. Üyesi Özlem KOÇTAŞ ÇOTUR
ÜyeDr. Öğr. Üyesi Esra ERZENGİN
Yüksekokul Sekreteri / RaportörGülşen ŞİMŞEK