YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

 

Müdür Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Barış SARDOĞAN 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Berker KOCATÜRK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Çetin İlhan AKBULUT
Üye Dr. Öğr. Üyesi Melike DİVRİKLİOĞLU
Yüksekokul Sekreteri / Raportör Gülşen ŞİMŞEK