BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi “4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesi” ve 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, projelerin bütçe ödeneklerinin belirlenmesi, takibi, kayıt altına alınması, proje süreçlerinin ve proje alımları ile ilgili bürokratik iş ve işlemlerin yürütülmesi, izlenmesi ve Müdürün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumludur.

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda bağımsız olarak bilimsel araştırma projeleri yürütmekte olan ya da planladığı bilimsel araştırma projelerini hayata geçirmek isteyen tüm akademisyenler projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında ihtiyaç duydukları teknik desteği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine başvurarak alabilirler.

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

BAP KOMİSYONU

 

Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKLATAN

Üye
Prof.Dr. Mahir HASANSOY
Beykent Üniversitesi

Üye
Dr.Öğr. Üyesi Umut Devrim TUNCA Mimari Restorasyon

Üye
Dr.Öğr.Üyesi Şule OLGUN Ameliyathane Hizmetleri

Üye
Prof. Dr. Ömür Yaşar SAATÇİOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi

Üye
Prof. Dr. İlyas SÖZEN
Dokuz Eylül Üniversitesi

Üye
Doç.Dr. Damla GÜRKAN KUNTALP
Dokuz Eylül Üniversitesi

Üye
Dr.Öğr. Üyesi Özlem KOÇTAŞ ÇOTUR


 

 

 

 

 

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyondur.

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ

 

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Derya SAYGILI

Koor. Yrd.

Öğr.Gör. Özge Elmas GÜNAYDIN

Koor. Yrd.

Öğr. Gör. Mehmet Alphan ÇAKIROĞLU

İdari Personel

Gözde YALÇIN


 

 

Meslek Yüksekokulun Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, projelerin bütçe ödeneklerinin belirlenmesi, takibi, kayıt altına alınması, proje süreçlerinin ve proje alımları ile ilgili bürokratik iş ve işlemlerin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordinasyonu, meslek yüksekokulun araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve Müdürün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu olan Müdürlükçe oluşturulmuş birimdir.

BAP UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BAP Proje Süreci

BAP EBYS Evrak Yükleme Süreci

BAP FORMLAR

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi

Proje Başvuru Formu

Hakem Değerlendirme Formu

Proje Sözleşme Formu 

Yürütücü Geliştirme (Ara) Rapor Değerlendirme Formu

Geliştirme (Ara) Rapor Değerlendirme Formu

BAP Araştırmacı Ayrılma Formu

Yürütücü Değişikliği Formu

Sonuç Raporu

Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu

Gerçekleştirme Görevlisi Atama Formu

Araştırmacı Katılım Formu

Ek 1 Bütçe ve Gerekçesi Formu

Araştırmacıların Özgeçmiş Örneği

Bap Bursiyer Bilgi Formu

Etik Kurulca Uygunluk Kararı Örneği

Cihaz Teslim (Zimmet) Formu

PROJELER

Tamamlanan Projeler:

* Uzaktan Eğitime Yönelik Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açılarının Değerlendirilmesi (Yürütücü: Prof. Dr. İlyas SÖZEN)

* Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum ve Trend Mutfak Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İzmir İl Merkezi Örneği (Yürütücü: Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN)

* İzmir İlindeki Özel Sektör Kuruluşlarının Meslek Yüksekokulu Mezunlarından Beklediği Mesleki Yetkinliklere Yönelik Bir Envanter Çalışması (Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Emel KUŞKU ÖZDEMİR)

* Medyada Kadın İstihdamının Temsili: Kadınların Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanarak Görsel ve İşitsel Medya Alanında Güçlendirilmesi (Yürütücü: Öğr. Gör. Dr. Semih SALMAN)

* El Hijyeninde Antiseptik Kullanımı İçin DSÖ Reçetesine Göre El Antiseptik Yapımı (Yürütücü: Dr.Öğr. Üyesi Şule OLGUN)

* İstihbarat Sağlayıcı Otonom Robot (ISOR) (Yürütücü: Öğr.Gör. Dr. Erkan DURMAZGEZER)

* Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulan Sıçanların Kan Beyin Bariyelerinin İncelenmesi (Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKOKAY)

* Topraktan Çatala Uzanan Süreçte Zeytinin Biyolojik ve Gastronomik Yönüyle Araştırılması (Yürütücü: Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN)

* Günübirlik Yat Kiralama Pazarı Covid-19 Etkisinden Nasıl Kurtulur?:Müşteri Perspektifinden Hizmetin Değerlendirilmesi (How To Recover The Daily Yacht Charter Market From Covid-19 Effect: Evaluation Of The Service From The Perspective Of Customer) (Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Neslihan PAKER)

Devam Eden Projeler:

* Yaşlı Dostu Kent Bağlamında izmir iline ilişkin Bir Değerlendirme (Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Esin ZENGİN TAŞ)

* İzmir İlinde Üretilen Yerel Süt Ürünlerinde Standart Reçetelerin Sektöre Kazandırılması, Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gastronomi Turizmi Açısından İncelenmesi (Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Derya SAYGILI)

* İklim Değişikliğine Bağlı Taşkın Riski Açısından Kıyı Bandı Ulaşım Ağının Mikrosimülasyon Yazılımıyla Modellenmesi ve Değerlendirilmesi-İzmir Karşıyaka Örneği (Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Çağla ERCANLI)

* Dijital Monolog Ulusal Sanat ve Tasarım Sergisi (Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Duygu DİNÇELİ)

* Glutensiz Beslenme İhtiyacı Olan Çocukların Diyete Uyum Sürecinde Yaşanılan Psikososyal Durumlar: Ebeveyn Değerlendirmesi (Yürütücü: Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN)

* Havayolu Şirketlerinin Özel Yemek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi (Yürütücü: Öğr. Gör. Dr. Şule KAYA ÜNAL)

* Diyaliz Programı Öğrencilerine Laboratuvar Ortamında Verilen Uygulamalı Eğitimin Öz Yeterlilik ve Öz Güvenlerine Etkisi (Yürütücü: Dr.Öğr. Üyesi Şule OLGUN)