PROGRAMIN AMACI

Tıbbın, büro hizmetleri alanında çalışacak; tıp alanında yapılan çalışmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi, dosyalanmasıyla; sağlık konularında istatistiksel raporları hazırlayacak bilgi ve beceriye sahip kişiler yetiştirmektir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Mezunlar kamu ve özel hastaneleri, klinikler, sağlık ocakları ve laboratuvarlarda çalışabilirler.

 

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER

İşletme

Sağlık İdaresi

İşletme Yönetimi

Sağlık Yönetimi