T.C. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, ülkemizde önemli bir hareketi başlatıyor. Türk markalarının uluslararası pazarlarda “TurQuality” markası ile pazarlanmasını önek alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu da öğrencileri için “GençQuality” hareketinin öncüsü olmaya hazırlanıyor. Uluslararası geçerliliği olan, kaliteli eğitim standartları çerçevesinde, yüksekokul öğrencilerimizi iş dünyasının vizyonuna ve beklentilerine uygun olarak mezun etmek öncelikli hedefimiz arasında yer almaktadır. Yüksekokul öğrencilerimizin her birini kaliteli, istihdam edilebilir, nitelikli bilgi ve becerilere sahip bir marka olarak iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmek, eğitim felsefemizin temel yapı taşıdır.

TurQuality®, kavramı ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olarak tanımlanmaktadır.

Devletimizin geliştirdiği bu markalaşma programını kendi bünyesinde uygulamak için ilke edinen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ise “YoungQuality” diğer bir ifadeyle “GençQuality” hareketini geliştirmiştir. Bu doğrultuda, eğitim sürecinde yönetsel bilgi ve becerileri yüksek bireyler yetiştirerek, Yüksekokul öğrencilerimizin kaliteli bir marka imajına sahip olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.   

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu “GençQuality” Hareketinin Misyonu

  • İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, “GençQuality” hareketinin bir parçası olarak uluslararası eğitim ve öğretim programları standartlarında, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilen kaliteli birer iş insanı olduğu konusunda firmalarda marka bilinci ve farkındalığı oluşturmak.
  • İşletmelerin marka gücünü ve kurumsal altyapısını güçlendirecek Yüksekokul öğrencileri yetiştirmek.
  • Ulusal ve uluslararası alanda rekabet eden işletmelerin hedef ve stratejilerine göre mezun vermek.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu “GençQuality” Hareketinin Hedefleri

  • Öğrencilerimizin marka potansiyeli olan firmalara, global bir marka olma yolunda destek olmalarını sağlamak.
  • Öğrencilerimizin global markalar yaratabilmek için firmaların gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji çalışmalarına katkıda bulunmasını sağlamak.
  • Öğrencilerimize global firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitimler vermek.
  • İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin iş dünyası çevrelerinde olumlu bir imaja sahip olması için gerekli iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
  • İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin her birini kendi alanlarında birer marka haline getirerek, iş dünyasında öğrencilerimiz ile ilgili marka farkındalığı ve marka bilinci oluşturmak.
  • Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilmeleri için hem kurumsal bilgi ve birikime sahip hem de iş dünyası deneyimine sahip iş insanı yetiştirmek.