ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI

 

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Türkiye’de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ programı, katılımcıların mesleki becerilerini ve mesleki gelişimlerini güçlendirmek üzere kurgulanmıştır. Bu program yaş ve eğitim geçmişine bakmaksızın, bireylere yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlenmesi ve istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlar. Erasmus-+ programı bu amaçlar doğrultusunda bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini desteklemektedir.

Erasmus+ Programı kapsamında yükseköğretim kurumları birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirebilmekte, kısa veya uzun dönemli olarak öğrenci ve personel değişimi yapabilmektedirler. Erasmus+ programı, yükseköğretimin kalitesini arttırmak, kişisel gelişimi güçlendirmek, bireylere yeni beceriler kazandırmak ve bu yolla istihdam olanaklarını arttırmak amacıyla bireylere karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Erasmus+ programı ile öğrenciler akademik becerilerin yani sıra alanlarına yönelik dil yetenek ve bilgilerini geliştirme fırsatı elde etmekte, böylelikle farklı kültürleri deneyimleme fırsatı da yakalamaktadırlar.

Kurumumuzda kayıtlı öğrenciler Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği olmak üzere iki şekilde Erasmus+ programlarından yararlanabilmektedirler.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği; yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir kısmını anlaşmalı olunan bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Öğrencilerimiz eğitimlerinin bir dönemini, yurtdışında, ders içeriği bakımından kendi programlarıyla uyumlu bir kurumda tamamlayabilmektedirler. Gittikleri programda aldıkları ve başarıyla tamamladıkları dersler yüksekokul müfredatındaki derslere saydırılarak akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan dersler okulumuzda tekrar edilir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği; yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve(ya) çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, öğrencinin kendi mesleki alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyeti, akademik çalışmalar kapsamında değil; ilgili sektörde, ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetleri deneyimlemeye yönelik olarak gerçekleştirilir.

ERASMUS HİBESİ

Avrupa Komisyonu, değişimden faydalanan bireylere mali katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe desteği vermektedir. Hareketlilik faaliyeti kapsamında gidilebilecek ülkeler, hayat standardı düzeylerine göre üç gruba ayrılmışlardır ve kişilere verilecek aylık öğrenim ve staj hibelerinin miktarı gidecekleri ülkenin hangi gruba dâhil olduğuna göre belirlenmektedir.

Ulusal Ajans her proje yılı için kurumlara tahsis edilen hibe miktarlarını bildirir ve Erasmus+ Hareketliliğinden hibe alarak yararlanabilecek katılımcıların sayısı buna göre belirlenir. Hibe miktarı yeterli olmadığı için yedekte kalan öğrenciler, “Sıfır Hibeli Erasmus+ Öğrencisi” statüsünde, hibe almadan, kendi imkânlarıyla programa katılabilmektedirler. 

İÇERME DESTEĞİ (INCLUSION SUPPORT)

Erasmus+ Programı, imkânı kısıtlı katılımcıların programa katılımını teşvik etmektedir. Bu kapsamda fiziksel veya zihinsel engel durumu, sağlık sorunları, doğal afetten zarar görme gibi nedenlerle hareketliliğe katılma imkânı kısıtlanan bireylere ilave hibe desteği sağlanabilmektedir. İçerme desteği kapsamında ilave hibe almak için gerekli kıstaslar yıllık olarak Ulusal Ajans tarafından kurumumuza bildirilmekte ve başvuru dönemlerinde ayrıntılı olarak öğrencilerimize duyurulmaktadır.

 

Faydalı Linkler ve Kaynaklar:

Türkiye Ulusal Ajansı

Avrupa Komisyonu

İKYMO Anlaşmalı Üniversiteler

İKYMO Erasmus Politika Beyani

İKYMO 2021-2027 Erasmus Beyanı (ECHE Belgesi)

 

İKYMO Uluslararası İlişkiler / Erasmus Koordinatörlüğü

E-posta :  erasmus@kavram.edu.tr

Tel no.  : +90 444 9 134 – 7099/7290

Adres    : Oğuzlar Mah. 1251/2 Sok. No:8, 35230 Konak/İzmir