İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği programının amacı; çalışma hayatında oluşabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacı ile ilgili süreçleri yönetebilen, iş sağlığı kanunlarına hâkim, çalışılan kurumda risk analizi yaparak oluşabilecek riskleri önleme konusunda çözüm odaklı nitelikli iş sağlığı ve güvenliği teknikeri yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir.

İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı vardır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları;   

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İş Sağlığı ve Güvenliği” Merkez Müdürlüklerinde çalışabilirler.

*4857 sayılı iş kanunu kamuda ve özel sektörde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılarak yeni yaptırımlar getirmiştir.

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER:

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • İşletme
  • İşletme Yönetimi
  • Uluslararası İşletme Yönetimi 
  • Sağlığı ve Güvenliği
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmetler

 

ETKİNLİKLER