PROGRAMIN AMACI

İşyerinin fiziksel koşulları ile işin niteliğinden kaynaklanan sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla kurumlarda görev alacak iş sağlığı ve güvenliği teknikeri yetiştirmektir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

İş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin iş bulma olanakları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış, yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.

 

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

İşletme

İşletme Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet