Sıfır Atık ve Çevre Komisyonu Üyeleri

Öğr. Gör.Mehmet Ali BADEM (Başkan)
Öğr. Gör. Ayşen ÖZMEN KERVAN (Üye)
Öğr. Gör.Dr. Hasan ATEŞ (Üye)
Öğr. Gör. Hatice DAL (Üye)
Saliha ERTAN (Üye)
Abdurrahman YALÇIN(Üye)
Mehmet ERKEN (Üye)
Emine YILDIZ (Üye)
Aycan ÇETİNKAYA (Üye)
Burcu ÇETİN (Üye) 
Hasan ÖZER ( Tehlikeli Atık Depolama Sorumlusu) 
Ali Rıza AYDAR (Tehlikesiz Atık Depolama Sorumlusu)  
Buse KARAKAYA (Öğrenci Üye)