Öğrenci Konseyi, öğrencilerin sorunlarını doğrudan İKMYO yönetim organlarına iletmek için kurulmuştur. Öğrenci Konseyi, öğrencilerin dilek ve şikâyetlerini doğrudan iletebildikleri ve bu konuların yönetim ve diğer kurullarda görüşülmesini sağlar. Ayrıca, yüksekokul içi ve üniversiteler arası sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler düzenler. Öğrenci Konseyi, Yüksekokul yönetim organlarında öğrencileri temsil eder. Öğrenci Konseyi Başkanı, Yüksekokul kurulları toplantılarına çağrıldıkları takdirde, öğrencileri temsilen katılır.