Web Erişebilirlik Standartları

Web Erişilebilirlik Standartları, internetin mucidi olan Tim Berners Lee liderliğinde kurulan W3C (World Wide Web Consortium)’nin hazırladığı Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu (WCAG)’nda yer almıştır.

Burada belirlenen standartlar engelli bireylerin (görme, işitme, fiziksel, konuşma, algılama, dil, öğrenme ve nörolojik engelliler) ihtiyaçlarına çözüm bulmaya yöneliktir.

Çoklu özür grubunda olan bireylerin ihtiyaçlarına tam olarak çare olmasa da kılavuz pek çok engelli kullanıcının internet sayfalarına erişimini sağlamaktadır. Bu standartlar ayrıca yaşlılar, çocuklar ve diğer tüm kullanıcılar için de internet sitelerinin erişilebilir olmasını sağlamaktadır.

Bir internet sitesini erişilebilir kılabilmek için belirlenen 4 temel ilke (Algılanabilirlik, Çalışabilirlik, Anlaşılabilirlik ve Sağlamlık) bulunmaktadır.

İzmir kavram MYO olarak web sitemizi, engelli ziyaretçilerimiz için kullanım kolaylığı sağlayan erişilebilirlik özelliklerini dikkate alarak hazırladık.

Web sayfalarında erişilebilirliğin sağlanması için öneriler:

 • Web sayfaları basit olarak hazırlanmalıdır. Linklerde kolay anlaşılabilir ifadeler kullanılmalıdır.
 • En sık kullanılan bilgilere erişim için yapılacak tıklama sayısı üçten fazla olmamalıdır.
 • Web sitesi içerisinde sayfalar arasında tutarlılık olmalıdır.
 • Web sayfasının formatını oluşturmak için CSS kullanılmalıdır.
 • Tarayıcıya özel HTML etiketleri veya betikler kullanılmamalıdır.
 • Kullanılan tarayıcının resim gösterme bölümleri kapatıldığında hazırlanmış olan web sayfasının içerdiği metinlerle kullanılabilir olmalıdır. Eğer bu mümkün değilse bu sayfaların alternatif metin sürümü hazırlanmalıdır.
 • En az sayıda resim kullanılmasına özen gösterilmelidir. Web sayfaları kullanılan resim ve çoklu ortam nesneleri için alternatif metinler içermelidir. Alternatif açıklamalar anlamlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
 • Kişilerin gözünü yorabilecek etiketlerden (blink vb.) ve resimlerden kaçınılmalıdır.
 • Net olarak anlaşılan ve yaygın olarak kullanılan fontlar seçilmelidir. Font büyüklükleri kullanıcı isteğine göre ayarlanabilmelidir. Fontlar için piksel değerler yerine göreceli değerler kullanılmalıdır. Metinlerin okunabilirliğini artırmak için arka plan renkleri ile zıt renkler kullanılmalıdır.
 • Renkler bir konunun altını çizmek veya bir kelimeye ağırlık vermek için kullanılmamalıdır. Sayfadaki renkler özel bir anlam taşıyorsa aynı anlam ek olarak bir karakterle de verilmelidir.
 • Bir plug-in kullanılarak sunulan tüm bilgilerin HTML ile hazırlanmış alternatifleri de sunulmalıdır.
 • Kısa yol tuşları kullanılabilir olmalıdır.
 • Formlar ve tablolar erişilebilir olarak tasarlanmalıdır.
 • Hazırlanan web sayfaları Webxact, Lynxviewer, Bobby gibi yazılımlar kullanılarak erişilebilirlik açısından test edilmelidir. Bu amaçla http://www.w3.org/WAI/Resources adresinde bulunan kaynaklardan faydalanılabilir.
 • Tüm web sayfaları W3C – WAI - A standardına uyumlu olmalıdır.