İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Programının amacı, planlama, iş analizi, performans değerlendirme, ücret yönetimi ve bordrolama, personel seçme ve yerleştirme süreci ile kariyer ve yetenek yönetimi gibi çalışanın olduğu tüm alanlarda bilgi ve donanım sahibi elemanlar yetiştirmektedir. 

Bu bölümden mezun olan öğrenciler doğru işe doğru çalışanın yerleştirilmesi becerisinin yanında iletişim, takım çalışmasına yatkınlık, yüksek motivasyon yönetimi vb. konularında beceriler kazanırlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi programından mezun olanların insan kaynakları uzmanı, insan kaynakları meslek elemanı ya da personel müdürüne bağlı olarak çalışabilecek nitelikte olması hedeflenmektedir.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir.

İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı vardır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı mezunları;

 • İş analizi ve süreç yönetimi
 • İnsan kaynakları planlanması
 • Performans ve ücret yönetimi
 • İşe alım ve mülakat teknikleri
 • Kariyer yönetimi
 • Özlük işleri
 • Eğitim ve geliştirme
 • Yetenek yönetimi ile ilgili görevlerde kamu ya da özel kuruluşlarda kariyer yapabilirler.

 

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER:

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri 

ETKİNLİKLER