PROGRAMIN AMACI

Bu program; kurum ya da işletmelerde, çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin arttırılması konularında yeterli donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi

amaçlamaktadır. Program mezunlarının, insan kaynakları uzmanı veya personel müdürlüğüne bağlı olarak çalışabilir nitelikte olması hedeflemektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Mesleki yeterliliğe sahip program mezunları; insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ile ilgili insan kaynakları alanlarında özel ve kamu kuruluşlarında görev alabilirler.

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme : Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

İşletme Yönetimi

Siyaset Bilimi