PROGRAMIN AMACI

İlk ve acil yardım programı öğrencilerimiz; olası acil durumlara (kaza, doğal afetler, yangın, kaza sonrası yaralıda meydana gelebilecek komplikasyonlar) karşı olay yerinde uygulama yapıp, hastayı hayata sağlıklı bir şekilde kazandırmak için gerekli uygulamaları yaparak en yakın hastaneye ulaştırmak için gerekli eğitimi almaktadırlar. Öğrencilerimizin; tüm bunları yaparken dikkatli, soğukkanlı, sorumluluk duygusu güçlü ve iletişim kabiliyeti yüksek birer personel olmaları amaçlanmaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Mezunlarımız sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarda, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam edilebilirler.

 

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri