DUYURULAR

06.09.2023 Tarih 32301 Sayılı Resmi Gazete Öğretim Görevlisi Alım İlanı Hk.

06 Eyl 2023

1.   Öğretim Görevlisi Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

2.   Öğretim Görevlisi Başvuru Formu için Tıklayınız.

3.    Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni için Tıklayınız.

4.    Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni için Tıklayınız.

NOT: Akademik Personel Adaylarımız, ekte yer alan Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerinin çıktısını alıp, şahsen başvurularında başvuru esnasında imzalayıp teslim edeceklerdir. Posta ile başvurularda ise bu metinlerin imzalı şekilde evraklar içinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden;

 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

3- YÖK formatında Özgeçmiş,

4- Nüfus Cüzdan ön yüz fotokopisi,

5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)

14- Akademik Personel Adayı Açık Rıza ve Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (İlgili metinler www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR Duyurulur.

 

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak -İZMİR

 

 

 

PROGRAM

 

KADRO

SAYISI

 

UNVAN

 

ALES

 

İLAN ÖZEL ŞARTI

İlk ve Acil Yardım

1

Öğretim Görevlisi

 

 

70

Acil Yardım ve Afet Yönetimi ya da Hemşirelik bölümünden lisans mezunu olup, herhangi bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında çalışmış olmak..

 

İnşaat Teknolojisi

 

1

 

Öğretim Görevlisi

 

 

70

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

 

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ

06.09.2023

SON BAŞVURU TARİHİ

20.09.2023

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

21.09.2023

SINAV GİRİŞ TARİHİ

22.09.2023

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

25.09.2023