DUYURULAR

06.11.2023 Tarih 32361 Sayılı Resmi Gazete Öğretim Görevlisi Alım İlanı Hk.

06 Kas 2023

1.   Öğretim Görevlisi Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

2.   Öğretim Görevlisi Başvuru Formu için Tıklayınız.

3.   Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

4.   Öğretim Üyesi Başvuru Formu için tıklayınız.  

5.    Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni için Tıklayınız.

6.    Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni için Tıklayınız.

NOT: Akademik Personel Adaylarımız, ekte yer alan Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerinin çıktısını alıp, şahsen başvurularında başvuru esnasında imzalayıp teslim edeceklerdir. Posta ile başvurularda ise bu metinlerin imzalı şekilde evraklar içinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden;

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

A) 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

B) Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2-Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

3- YÖK formatında Özgeçmiş,

4- Nüfus Cüzdanının ön yüz fotokopisi,

5- Erkek adaylar için askerlik belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR.

BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR

Duyurulur.

B-1 ) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçe ve Öğretim Üyesi Başvuru Formunun ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya ve cd.yi ilgili yönerge gereği hazırlayacak (5 takım) vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR

 

 

 

SIRA NO

 

PROGRAM

 

KADRO

SAYISI

 

UNVAN

 

ALES

 

İLAN ÖZEL ŞARTI

1

 

 

 

 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

 

-

 

Sağlık Kurumları Yöneticiliğiya da Sağlık Kurumları Yönetimi lisans mezunu olmak, doktorasını Sağlık Kurumları Yönetimiveya Sağlık Yönetimi alanlarından birinde tamamlamış olup ilgili alanlardan birinde yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak

 

2

 

 

 

 

 

Bilgisayar Programcılığı Programı

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

 

 

 

 

 

 

-

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak,doktorasını bu alanlardan birinde tamamlamış olup ilgili alanlardan birinde yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak

 

3

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Öğr. Gör.

 

 

 

 

70

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve en az B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak.

4

 

 

İlk ve Acil Yardım Programı

 

 

 

1

 

 

 

Öğr. Gör.

 

 

 

70

Acil Yardım ve Afet Yönetimi ya da Hemşirelik bölümünden lisans mezunu olup, herhangi bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında veya hastanelerin Acil Servislerinde çalışmış olmak.

 

 

 

 

 

 

SINAV TAKVİMİ

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN

İLK BAŞVURU TARİHİ

06.11.2023

SON BAŞVURU TARİHİ

20.11.2023

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

21.11.2023

SINAV GİRİŞ TARİHİ

23.11.2023

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

27.11.2023