DUYURULAR

14.02.2024 Tarih 32460 Sayılı Resmi Gazete Ögretim Görevlisi Alım Ilanı Hk.

14 Şub 2024

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden;

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2-Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

3- YÖK formatında Özgeçmiş,

4- Nüfus Cüzdanının ön yüz fotokopisi,

5- Erkek adaylar için askerlik belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR

Duyurulur.

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR

SINAV TAKVİMİ

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN

İLK BAŞVURU TARİHİ

14.02.2024

SON BAŞVURU TARİHİ

28.02.2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

01.03.2024

SINAV GİRİŞ TARİHİ

04.03.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

06.03.2024

 

 

SIRA NO

 

PROGRAM

 

KADRO

SAYISI

 

UNVAN

 

ALES

 

İLAN ÖZEL ŞARTI1

 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

 

1

 

Öğr. Gör.

 

70

 

Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık, Aktüerya Bilimleri, İktisat veya İşletme lisans mezunu olup Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ya da Aktüerya Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

 

 

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı

 

 

1

 

 

Öğr. Gör.

 

 

70

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup herhangi bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.


3

 

Spor Yönetimi Programı

 

1

 

Öğr. Gör.

 

70

Spor Yöneticiliği alanında lisans mezunu olup, Spor Yönetim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İlgili alanda belgelendirmek şartıyla 1 yıl Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.


1.   Öğretim Görevlisi Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız

2.   Öğretim Görevlisi Başvuru Formu için Tıklayınız

3.    Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni için Tıklayınız

4.    Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni için Tıklayınız

NOT: Akademik Personel Adaylarımız, ekte yer alan Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerinin çıktısını alıp, şahsen başvurularında başvuru esnasında imzalayıp teslim edeceklerdir. Posta ile başvurularda ise bu metinlerin imzalı şekilde evraklar içinde gönderilmesi gerekmektedir.