DUYURULAR

20.05.2024 Tarih 32551 Sayılı Resmi Gazete Öğretim Görevlisi Alım İlanı Hk.

20 May 2024

1.   Öğretim Görevlisi Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

2.   Öğretim Görevlisi Başvuru Formu için Tıklayınız.

3.   Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

4.   Öğretim Üyesi Başvuru Formu için Tıklayınız.

5.    Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni için Tıklayınız.

6.    Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni için Tıklayınız.   

7.    Atama Yükseltme Kriterleri için Tıklayınız.  

NOT: Akademik Personel Adaylarımız, ekte yer alan Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerinin çıktısını alıp, şahsen başvurularında başvuru esnasında imzalayıp teslim edeceklerdir. Posta ile başvurularda ise bu metinlerin imzalı şekilde evraklar içinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden;

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

A) 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrosuna Öğretim Elemanı alınacaktır.

B) İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi kadrosuna Doçent alınacaktır.

 

C) Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi kadrosuna Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2-Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

3- YÖK formatında Özgeçmiş,

4- Nüfus Cüzdanının ön yüz fotokopisi,

5- Erkek adaylar için askerlik belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)

14- Adayların 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu uyarınca Akademik Personel Adayının Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR

Duyurulur.

B-1 ) Doçent Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar::

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu Bölüm/Program belirten bir dilekçe, Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını veya Cd. /Usb belleklerini, (5 takım) ilgili yönerge gereği hazırlayarak Personel işleri Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu uyarınca Akademik Personel Adayının Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

C-1) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu programı belirten Başvuru dilekçesi ve Öğretim Üyesi Başvuru Formunun ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını veya Cd. /Usb belleklerini, (5 takım) ilgili yönerge gereği hazırlayarak Personel işleri Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu uyarınca Akademik Personel Adayının Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Meslek Yüksekokulumuz Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR

SINAV TAKVİMİ

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN

İLK BAŞVURU TARİHİ

20.05.2024

SON BAŞVURU TARİHİ

03.06.2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

05.06.2024

SINAV GİRİŞ TARİHİ

07.06.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

10.06.2024

 

 

 

SIRA NO

PROGRAM

KADRO

SAYISI

UNVAN

ALES

İLAN ÖZEL ŞARTI

1

 

 

 

Lojistik

 

 

 

1

 

 

 

Doçent

 

-

 

Endüstri Mühendisliği veya Lojistik Yönetimi lisans mezunu olup, doçentliğini pazarlama bilim dalında almış olmak,belgelendirmek koşuluylaalanında yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.

 

2

 

 

Sosyal Hizmetler

 

 

1

 

 

Doçent

 

 

-

Sosyal Hizmet lisans mezunu olup, doçentliğini aynı alanda almış olmak,belgelendirmek koşuluylaalanında yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.

 

3

 

Optisyenlik

 

1

 

Dr. Öğr. Üyesi

 

-

Fizik alanında doktora yapmış olmak, optik veya optoelektronik alanında çalışmalar yapmış olmak,belgelendirmek koşuluylaalanında yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.

4

 

 

 

 

Aşçılık Programı

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Öğr. Gör.

 

 

 

 

70

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında lisans mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek koşuluyla alanındayükseköğretim kurumlarında uygulama dersi vermiş olmak.