DUYURULAR

29.06.2020 Tarih 31170 Sayılı Resmi Gazete Öğretim Elemanı Alım İlanı Hk.

29 Haz 2020

1.           Akademik Personel Başvuru Formu için tıklayınız.

2.           Öğretim Üyesi Başvuru Formu için tıklayınız.

3.           İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Atama Kriterleri için tıklayınız.İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden; 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 

A) 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

B) Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim elemanı Başvuru Formu ( Öğretim Elemanı Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

3- YÖK formatında Özgeçmiş,

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri 

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği. 

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

13- Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden Resmi Kurum adına alınan belge)

14- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR 

Duyurulur.

B-1 ) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya ve cd.yi ilgili yönerge gereği hazırlayacak (5 takım) vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR 

SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN
İLK BAŞVURU TARİHİ 29.06.2020
SON BAŞVURU TARİHİ 13.07.2020
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 14.07.2020
SINAV GİRİŞ TARİHİ 16.07.2020
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 17.07.2020

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr 

 

SIRA ÜNVANI PROGRAM ADET İLAN ÖZEL ŞART
1 Öğretim Görevlisi Anestezi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlığını yapmış olmak veya Hemşirelik Lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2 Öğretim Görevlisi Diyaliz 3 Tıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlığını yapmış olmak veya Hemşirelik Lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
3 Öğretim Görevlisi Ameliyathane Hizmetleri 1 Tıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlığını yapmış olmak veya Hemşirelik Lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
4

 

Öğretim Görevlisi

İlk ve Acil Yardım 1 Tıp Fakültesi veya Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Ebelik, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
5 Öğretim Görevlisi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji, Radyodiagnostik veya Radyoterapi uzmanlığı yapmış olmak.
6 Dr. Öğr. Üyesi Sosyal Hizmetler 1 Klinik Odaklı Sosyal Hizmet Doktora programından mezun olmak ve ilgili alanda çalışma yapmış olmak.
7 Dr. Öğr. Üyesi Grafik Tasarımı 1 Grafik Tasarımı alanında Doktora/Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak. Grafik Tasarımı veya Görsel Tasarım alanında çalışma yapmış olmak.
8 Dr. Öğr. Üyesi Bankacılık ve Sigortacılık 1 Finansal Matematik alanında doktorasını tamamlamış ve aynı alanda çalışma yapmış olmak.