DUYURULAR

5 Temmuz 2022 tarihinden sonra azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ön lisans programlarından ilişiği kesilmiş olup öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin dikkatine!

10 Kas 2022

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı gereğince, 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ön lisans programlarından ilişiği kesilen öğrencilerden 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyenlerin 07 Aralık 2022 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

★ Öğrenci affından yararlanacak adayların, başvuru evraklarını belirtilen süreler içerisinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ne şahsen teslim etmesi gerekmektedir

★ Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru formu

2. Nüfus cüzdan fotokopisi

3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

4. İkametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

5. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

6. Lise Diploması

7. Meslek Yüksekokulumuza kayıt yaptırdığı yıla ait yerleştiğini belirtir ÖSYM sonuç belgesi

8. Meslek Yüksekokulumuza kayıt yaptırdığı yıla ait tüm puanlarını içeren ÖSYM sonuç

belgesi.

9. Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü başka yükseköğretim kurumları var ise onaylı

transkriptleri ve ders içerikleri.

10. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

 

Kanun gereği son başvuru tarihinden sonra başvuru alınmayacaktır.  

     

 ●Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içerisinde başvurmaları halinde GEÇİCİ 83. MADDE kapsamındaki haklardan yararlandırılır.

 

 

Başvuru Adresi;

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi

Oğuzlar Mah. 1251/2 Sok. No:8 35320 Konak/İZMİR

İletişim: 444 9 134

Mail: izmirogrenciisleri@kavram.edu.tr