DUYURULAR

Bütünleme Sınavları Hakkında

01 Tem 2013

BÜTÜNLEME SINAVI 01.07.2013-13.07.2013 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR. SINAVA GİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN 24.06.2013 -27.06.2013 TARİHLERİ ARASINDA  ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE DİLEKÇE İLE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. 

BÜTÜNLEME SINAVI İLE İLGİLİ OLARAK YÖNERGE AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR :

 

 İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu       Bütünleme Sınav Yönergesi 

Amaç ve Kapsam:

Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunda uygulanacak olan Bütünleme Sınavlarında uyulması gereken usul ve esasları ortaya koymaktır. Bu yönerge yalnızca Bütünleme Sınavlarını kapsar. Bu Yönerge İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32. Maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

Genel Hükümler:

Madde 2. Bütünleme sınavları güz ve bahar yarıyıllarının sonunda, yarıyıl sonu sınavlarını takiben yılda iki kez yapılır. 

Madde 3. Bütünleme sınavları Yarıyıl Sonu sınavlarının telafisi niteliğindedir. Bu nedenle herhangi bir nedenle yarıyıl sonu sınavlarına giremeyenler, girip de FF ya da FD notu alarak başarılı olamayanlar ile DC ya da DD notu alıp notunu yükseltmek isteyenler bütünleme sınavlarına girerler. Devamsızlıktan kalmış olanlar ise bütünleme sınavlarına giremezler. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı düzenlenmez. 

Madde 4. Bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvuruda bulunurlar. Öğrenciler, bütünleme sınav programına uygun olmak kaydıyla istedikleri sayıda bütünleme sınavına girme hakkına sahiptirler. Bütünleme sınav listeleri bu başvurulara göre Öğrenci İşleri Birimi tarafından hazırlanarak ilgili öğretim elemanlarına teslim edilir. 

Madde 5. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının telafisi niteliğinde olduğu için değerlendirme yöntemi yarıyıl sonu sınavındakinin bütünüyle aynısıdır. Öğrencilerin ders başarılarının saptanmasında bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınavından alınmış not gibi işlem görür. Bütünleme sınavından alınan not nihai nottur ve not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı notu bütünleme sınavı notundan daha yüksek bile olsa bütünleme sınavı notu geçerli olur. 

Madde 6. Bütünleme sınavlarının programı sınavlar başlamadan en az bir hafta önce öğrencilere yüksekokulun resmi web sitesi aracılığıyla duyurulur. Bütünleme sınavları duyurulan bu programa göre yapılır. Ancak Yüksekokul Müdürlüğü olumsuz hava koşulları, deprem, sel vb. olağanüstü durumlarda, duyurulan bu programda değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Programda yapılan değişiklikler yine resmi web sitesi aracılığıyla öğrencilere duyurulur. 

Madde 7. Bütünleme sınavları diğer sınavlarda olduğu gibi, dersin özelliklerine göre yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavın hangi yöntemle yapılacağına dersi veren öğretim elemanı

tarafından karar verilir. 

Madde 8. Bütünleme sınavları, sınavların tamamıyla bitmesinin ardından en fazla bir hafta içerisinde dersin hocası tarafından değerlendirilir, otomasyona not girişleri yapılır ve öğrencilere ilan edilir.Sınav notlarına itiraz diğer sınavlarda olduğu gibidir.

Son Hükümler: 

Madde 9. Bu yönerge İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Madde 10. Bu yönerge hükümlerini İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür